رنگها در چاپ افست،  از 4 رنگ اصلی آبی (cyan)  قرمز (magenta)  زرد (yellow)  و مشکی (Black)  تشکیل شده است 
که به اختصار  CMYK نوشته و گفته می شود تمام  طیف رنگها و تصاویر از این 4 رنگ اصلی ایجاد می شود 
برای رنگهای خاص مثل نقره ای، طلایی و غیره از مرکب ساختگی مخصوص استفاده میشود که در اصطلاح رایج به رنگ پنجم، یا رنگ ساختگی معروف هستند
 نوع مرکب مورد استفاده، کاغذ مصرفی، و سیستم ماشین چاپ در ایجاد رنگهای باکیفیت برای کار چاپ بسیار تاثیر گذار هستند